Anı Nasıl Yazılır?

Bir kimsenin, kendi başından geçen ya da yaşadığı dönemde tanık olduğu olayları, gözlemlerine ve bilgilerine dayanarak anlatmasıyla anılar (hatıralar) oluşur.

Anılar kişisel ürünlerdir. Çünkü, anılarını anlatan kişiler, yaşadıkları dönemin ekonomik, siyasal, askeri, sanatsal olgularını, kendi görüşlerine ve anlayışlarına göre anlatırlar. Ancak, anıların kişisel özellik taşıması, gerçeği yansıtmalarına engel değildir.

Bir toplumda ün yapmış devlet adamlarının, bilginlerin, sanatçıların anıları, büyük değer taşırlar. Bu tür anılar, toplumbilime, siyasal tarihe, sanat ve bilim tarihine kaynaklık ettikleri gibi; genç kuşakların ünlü kişilerin serüvenlerini öğrenmelerine, giderek başarılı insan olmalarına yardımcı olurlar.

Anılar, duygu ve düşüncelerimizi anlatırken yeri geldikçe araç (malzeme) olarak kullanılacağı gibi, anlatımı canlı ve ilginç bir düzeye de getirebilir. Sözgelimi, “eğitim”le ilgili görüşlerimizi açıklarken anlatacağımız bir “okul anımız” bir yandan düşüncelerimize kanıtlık edecek; bir yandan da anlatımımızı canlandıracak, ilginçleştirecektir.

Anısını anlatan kişi içten olmak zorundadır. Çünkü, anlatım içten olmazsa, inandırıcı olmak da mümkün değildir. Ayrıca, anı, belli bir olayın anlatımı olduğunda; olayın yerini, zamanını ve olayla ilgili kişileri de belirtmek gerekir.

Anı Anlatırken Uyulması Gereken Noktalar

  • Anlatılacak anının konusu, bütün ayrıntılarıyla hatırlanmalı; ayrıntılar, oluş sırasına göre planlanmalıdır.
  • Düşünceler, duygular, durumlar ve olaylar, oldukları gibi anlatılmalı, yani gerçeğe uygun olmalıdır.
  • Anlatış sırasında açık bir dille konuşmalı ve içten olmalıdır.
  • Anlatım akıcı olmalı, dinleyicilerin ilgisini toplu tutmalıdır.

Anı Yazma

  • Günü gününe yazılan anılar; bunlara, “günlük” ya da “günce” adı verilmektedir.
  • Sonradan anımsanarak (hatırlanarak) yazılan anılar.

Dương Trần Quốc

fordprefect Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.